Skaičiuojame Lietuvas

Kiek Lietuvų žino jūsų meškiukai? Kiek pamato, žingsniuodami metų ratu nuo vieno Lietuvos gimtadienio prie kito? Kol manasis mažylis buvo visai pipiras, didžioji Lietuvos šventė jam buvo Valstybės diena liepos šeštą. Tądien jis puošdavosi karūna ir susisupęs į „šermuonėlių“ mantiją klausydavosi istorijų apie Mindaugą, kunigaikščius, pilis ir, žinoma, apie slibinus bei žynius. Kai Meškiukas truputį ūgtelėjo, ūgtelėjo ir jo Lietuva. Šnekėjomės, kur dingo pradingo pasakų laikai, kur prasmego pilys, kokiame kalne miega drąsieji vyčiai – kaip buvo prarasta valstybė ir vėl atkurta po daugelio metų. Tuokart svarbiausia švente tapo Lietuvos valstybės atkūrimo diena vasario šešioliktą. Na, o dabar?

Garsios Lietuvos moterys. Iliustracija iš knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ („Dvi Tylos“, 2020)
Garsios Lietuvos moterys. Iliustracija iš knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ („Dvi Tylos“, 2020)

Dabar gerokai pasistiebęs, manasis vaikas pasiekia dar nesusigulėjusį, dar jautrų kultūrinį sluoksnį, ir mes galime pasikalbėti apie okupaciją, regis, beviltišką pasipriešinimą ir tą kibirkštėlę, kurią vis tik pavyko išsaugoti, kad baltais siūlais siūta Sąjunga galų gale plykstelėtų ir subyrėtų. Tad šiemet apie Lietuvą daugiausia šnekėsimės minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną kovo vienuoliktą. Skaitysime, išsidėliosime lietuviškiausias metų knygas. Gal ir jūs norite kokią išsirinkti?

Mes šiemet Kovo 11-tąją pasitiksime su Zigmo Vitkaus „Lietuvos istorija“ pradinukams:

 • Zigmas Vitkus. Lietuvos istorija (serija „Enciklopedija vaikams“). Dail. Rasa Joni. Alma littera, 2019. 176 psl.
 • Zigmas Vitkus. Lietuvos istorija (serija „Pradinukų enciklopedija“). Dail. Rasa Joni. Alma littera, 2008. 163 psl.

2019 metais atnaujinta ir perleista knyga gal ir nėra preciziškai tiksli, bet neblogai balansuoja tarp dviejų net vaikų literatūroje pasitaikančių kraštutinumų: perdėto patriotinio patoso iš vienos pusės ir ciniško utilitarizmo iš kitos. Lengva ranka išmarginti, tvirtai ant popieriaus lapo stovintys Rasos Joni žmogiukai taip pat neleidžia prarasti sveikos nuovokos. Bet stipriausia šios knygos pusė yra jos nuoseklumas, kai, regis, iš kelių paskirų faktų ir kelių smalsumą keliančių detalių visgi susidėlioja bendras vaizdas, pakankamas susivokti istorijos klystkeliuose.

Tačiau ir be šios „Lietuvos istorijos“ nuo 2019 metų vasario iki 2020 metų kovo pasirodė kalnas iki gyvuonies lietuviškų knygų. Vienos jų irgi dėsto Lietuvos istoriją, kitos supažindina su nuostabia šalies gamta, trečios mena liaudies kultūrą, ketvirtos kuria ateities vizijas, penktos šlovina lietuvių kalbos vingrybes, šeštos primena apie kraštiečių talentus ir drąsą, septintos... Ak, ką čia beprivardinsi! Susidėliokime savo pasakojimus apie Lietuvą, bičiuliai, patys.

Mažųjų knygos

 • Daiva Gedvilienė. Aš myliu Lietuvą. Veiklos knygelė su lipdukais. Dail. Jurga Šarmavičiūtė. Alma littera, 2019. 24 psl. 4,55 €
 • Daiva Gedvilienė. Pažink Lietuvą. Veiklos knyga su lipdukais. Dail. Jurga Šarmavičiūtė. Alma littera, 2019. 24 psl. 4,55 €
 • Nuspalvink Lietuvą. 3-4 metų vaikams. Alma littera, 2020 [2019]. 16 psl. 2,12 €
 • Diana Tomkuvienė, Danutė Keturakienė. Tautinės lėlės. Lietuvos etnografinių regionų kostiumai. Dail. Vita Tomkutė. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. 10,00 €
 • Bėgs pelytė vandenėlio. Dail. Taida Balčiūnienė. Odilė, 2019. 22 psl. 4,25 €
 • Tilidūda. Kepė boba bandeles. Dail. Meinart, Gaudutė Žilytė. Via artis, 2018. 1 CD. 8,00 €
 • Liuda Petkevičiūtė. Saulės spalvų poringės. Geltona! I dalis. Dail. Laimutė Varkalaitė. Lieparas, 2019. 160 psl. 16,00 €
 • Liuda Petkevičiūtė. Saulės spalvų poringės. Geltona! II dalis. Dail. Laimutė Varkalaitė. Lieparas, 2019. 160 psl. 16,00 €
 • Danguolė Kandrotienė. Pasaibos kelionė po Lietuvą: ką veikti, kai nežinai, ką veikti? 40 stotelių šeimoms, keliaujančioms po Lietuvą su 4–7 metų vaikais. Dail. Jurgita Rancevienė. Debesų ganyklos, 2019. 46 psl. + 2 lipd. l. 0,00 €
 • Lina Eitmantytė-Valužienė. Gamtos ratas mažiesiems. Nieko rimto, 2019. 40 psl. 2,08 €
 • Jurga Šarmavičiūtė. Lietuvos gyvūnai. Spalvink ir pažink. 2 d. Alma littera, 2019. 16 psl. 2,39 €

Knygos augesniems

 • Viktorija Aprimaitė, Viktorija Urbonaitė. Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms. Dail. Lina Vyšniauskaitė, Justine Shirin et al. Dvi Tylos, 2020. 239 psl. 22,00 €
 • Andrius Vaišnys. Įstatymų leidyba: iliustruota knygelė vaikams. Dail. Rimas Valeikis. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2019. 30 psl.
 • Andrius Vaišnys. Konstitucijos istorija vaikams. Dail. Agnes Indre. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2019. 44 psl.
 • Zigmas Vitkus. Lietuvos istorija. Dail. Rasa Joni. Alma littera, 2019. 176 psl. 13,27 €
 • Balys Sruoga. Giesmė apie Gediminą: gražiajam jaunimėliui. Dail. Andrius Seselskas. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018. 80 psl. 0,00 €
 • Gintaras Kaltenis. Alšis iš Alšėnų. Dail. Daiva Kibildytė. Fotosąjūdis, 2019. 67 psl. 15,29 €
 • Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė. Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai. Dail. Lina Itagaki. Tikra knyga, 2019. 76 psl. 8,00 €
 • Varno užduočių knygelė. Dail. Lina Itagaki. Valdovų rūmų muziejus, 2019. 0,00 €
 • Viltarė Jasinskytė. Jurgis Bielinis ir mažieji knygnešiai. Dail. Aurimas Matusevičius. Šviesa, 2020. 48 psl. 7,59 €
 • Norbertas Černiauskas. Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje. Dail. Birutė Bikelytė. Tikra knyga, 2019. 56 psl. 6,00 €
 • Agnė Ulytė, Monika Vaicenavičienė. Gatvių susitikimai. O kas, jeigu Vilniaus gatvės šnekėtųsi? Aukso žuvys, 2020. 216 psl. 14,00 €

 • Mįslių pasaulis. Sud. Pranas Sasnauskas. Vaiga, 2019. 240 psl. 3,81 €
 • Penkiese po Lietuvą. Tekst. Julija Račiūnaitė. Sud. Snaigė Lauciūtė, Neringa Norvaišaitė. Dail. Margarita Musytė. Lietuvos liaudies buities muziejus, 2019. 27 psl.
 • Aldona Liobytė. Pasaka apie narsią Vilniaus mergaitę ir galvažudį Žaliabarzdį. Dail. Birutė Žilytė. R. Paknio leidykla, 2019. 104 psl. 9,79 €
 • Kazys Binkis. Baltas Vilkas. Dail. Edita Žumbakytė. Jotema, 2019. 32 psl. 5,00 €
 • Salomėja Nėris. Eglė žalčių karalienė. Dail. Loreta Uzdraitė. Jotema, 2019. 84 psl. 11,50 €
 • Linas Bitvinskas. Kodėl miške švilpauti negalima. Dail. Audronė Uzielaitė. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. 56 psl. 0,00 €

 • Danguolė Kandrotienė. Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje: išplėstinės realybės pažintinė užduočių knygelė. Dail. Jurgita Rancevienė. Debesų ganyklos, 2019. 48 psl. 0,00 €
 • Arūnas Bėkšta, Audronė Pečiulytė. Atrandu ir spalvinu Kėdainius = Discovering and colouring Kėdainiai. Vert. Ana Kirejeva. Gelmės, 2019. 49 psl.
 • Arūnas Bėkšta, Zita Genienė. Atrandu ir spalvinu Klaipėdą. Vert. Ana Kirejeva. Gelmės, 2020. 48 psl.
 • Jurga Riaubytė. Gintaro rūmų paslaptys. J. Riaubytė, 2019. 24 psl. 3,00 €
 • Kauno Žvėries pasakų knyga. Sud. Rytis Zemkauskas. Dail. Darius Petreikis. Kaunas 2022, 2020. 12,00 €
 • Kazys Binkis. Kiškių sukilimas. Dail. Edita Žumbakytė. Jotema, 2019. 32 psl. 5,00 €

 • Linas Jonauskas. Kur ieškoti rudojo lokio ir kiti nutikimai gamtoje. Dail. Dovydas Čiuplys. Baltos lankos, 2020. 36 psl. 11,60 €
 • Marius Lasinskas. Vaikai vaistažolių pasaulyje. Dail. Giedrė Rušinė. Foto Karina Ikasalaitė. M. Lasinskas, 2019. 88 psl. 15,00 €
 • Gina Viliūnė. Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą. Dail. Urtė Kraniauskaitė. Tyto alba, 2019. 143 psl. 8,00 €
 • Plunksnuoti mūsų kaimynai. 123 paukščių rūšys, kurias gali pažinti kiekvienas. Sud. Romualdas Barauskas. Lututė, 2020. 160 psl. 10,00 €
 • Ingrida Meškinytė. Mūsų pelėdos. Lututė, 2020. 36 psl. 3,00 €
 • Lietuvos stumbrai. Sud. Romualdas Barauskas, Eugenijus Družas. Lututė, 2020. 36 psl. 4,00 €
 • Selemonas Paltanavičius. Gandriuko metai. Dail. Reda Tomingas. Alma littera, 2019. 60 psl. 8,39 €
 • Selemonas Paltanavičius. Bebriukų metai. Nuotykiai gamtoje. Dail. Reda Tomingas. Alma littera, 2019. 60 psl. 8,79 €

Knygos dar paaugusiems

 • Moterys, kūrusios Lietuvą. Sud. Aurelija Auškalnytė. Dail. Akvilė Malukienė. VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, 2020. 216 psl. 20,00 €
 • Elena Gasiulytė. Lietuvos vizionierės: 10 įspūdžiografijų. Dail. Miglė Anušauskaitė. Tyto alba, 2019. 196 psl. 10,50 €
 • Laimonas Inis. Milžinų kalvos paunksnėje: istorinės romantinės sakmės. Dail. Vladimiras Beresniovas-Vlaber. Naujasis lankas, 2019. 204 psl. 12,00 €
 • Laimonas Inis. Dangaus šulinys: žemaitiškos istorijos, tikros ir išgalvotos, girdėtos ir susapnuotos. Naujasis lankas, 2020. 180 psl.
 • Justinas Žilinskas, Povilas Vincentas Jankūnas. Atgal į Vilnių. Grafinis miesto metraštis. Dail. Povilas Vincentas Jankūnas. Aukso žuvys, 2020. 160 psl. 12,00 €
 • Šatrijos Ragana. Irkos tragedija. Sename dvare (serija „Literatūra. Svarbiausi tekstai“). Margi raštai, 2019. 216 psl. 3,50 €
 • Modesta Kairytė. Labas, mõčiut. Labas, miško sese! Partizanės Albinos Norkutės-Kairienės istorija. Dail. Staselė Jakunskaitė. M. Kairytė, 2019. 57 psl.
 • Neringa Vaitkutė. Klampynių kronikos 2. Neramios dienos. Dail. Neringa Vaitkutė. Nieko rimto, 2020. 7,00 €
 • Ignė Zarambaitė. Juodavandeniai. Dail. Paulius Uziela. Nieko rimto, 2020 [2019]. 144 psl. 6,39 €
 • Blezdingas prasklēd žėidus: žemaitiu kalbuos skaitėniū kningelė pauglems ėr jaunimou. Sud. Untulis Edmonds. Dail. Juonaitienė Mėglė. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, 2019. 160 psl.
 • Alfonsas Kazitėnas. Kalena sodyboje gandrai balti. Lututė, 2020. 160 psl. 6,00 €
 • Kęstutis Kazimieras Vilkonis. Lietuvos žaliasis rūbas: atlasas. Lututė, 2020. 426 psl. 15,00 €
 • Bronius Šablevičius. Per orchidėjų pievas ir miškus. Lututė, 2020. 88 psl.

Knygos beveik dideliems

 • Bronius Genzelis. Lietuvos kultūros istorija. VDU leidybos centras, 2019. 356 psl. 12,04 €
 • Tomas Venclova. Lietuvos istorija visiems. II tomas. Dail. Jokūbas Jacovskis. R. Paknio leidykla, 2019. 384 psl. 25,99 €
 • Daniel P. W. Hathaway. Gintaro pirklys. Pirma knyga (serija „Gintaro pirklys“). Vert. Kristina Gužauskytė. Homo liber, 2020. 196 psl. 8,72 €
 • Skomantas. Batijaus kardas. Bonus animus, 2019. 241 psl. 8,79 €
 • Renata Šerelytė. Izabelė. Alma littera, 2019. 168 psl. 9,59 €
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius II. Sud. Zita Medišauskienė. Dail. Audronė Uzielaitė, Aliona Voronič. Lietuvos istorijos institutas, 2019. 254 psl. 8,99 €
 • Michał Brensztein, Czesław Jankowski et al. Vilnius, 1915. Diena po dienos (serija „I pasaulinis karas“). Sud. Norbertas Venckevičius. Vert. Vidas Morkūnas, Leonardas Vilkas, Vitalijus Michalovskis. Briedis, 2019. 232 psl. 29,99 €
 • Eligijus Raila. Lietuvystės Mozė: Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija. Naujasis židinys-Aidai, 2020. 432 psl. 12,60 €
 • Gediminas Kulikauskas. Apelsinų kontrabanda. Tyto alba, 2020 [2019]. 478 psl. 14,50 €
 • Giedrė Milerytė-Japertienė. Kai Kaunas buvo Kaunas: Pasivaikščiojimai po miestą 1938 m. Tyto alba, 2019. 199 psl. 10,50 €
 • Raimundas Lopata, Alfonsas Eidintas. Valstybės atkūrimo istorijos. Dail. Kostas Astrauskas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. 552 psl. 17,44 €
 • Gerda Jord. Daugiabutis. G. Gembickienė, 2019. 192 psl. 12,95 €
 • Slaptieji Vilniaus klubo užrašai. Sud. Laurynas Peluritis. Naujasis Židinys-Aidai, 2020. 148 psl. 5,00 €

Skaitome ir žaidžiame su vaikais

 • Lietuvos miestų dėlionės. Lieta, 2019-2020. 500 det. 25,99 €
 • IX-XIII a. sėlių apranga: 2020-2021 metų kalendorius. Teksto aut. Daiva Steponavičienė. Fot. Artūras Moisiejenko. VšĮ Vita Antiqua, 2019. 15,00 €
 • Lietuvos miestai. Vaizdų kaita. Sud. Vytas V. Petrošius. Vaga, 2019. 296 psl. 20,93 €
 • Kęstutis Demereckas. Kretingos krašto praeities vaizdai. Libra Memelensis, 2019. 536 psl. 46,83 €
 • Dainius Junevičius. Iškilioji Lietuva 1861–1918: stereoskopinių vaizdų albumas. Standartų spaustuvė, 2019. 312 psl. 57,79 €
 • Vilniaus vaizdų atvirukai, 1897–1915. Sud. Dalia Keršytė. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020. 656 psl. 46,67 €
 • Morta Baužienė. Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes. Žemėl. Daumantas Bauža. Savastis, 2019. 616 psl.
 • Sonata Šulcė. Vilniaus istorijos. Gidas po XVIII a. miestą. Tyto alba, 2019. 222 psl. 10,50 €
 • Gabija Lunevičiūtė. Vilniaus atminties punktyrai. Dvylika pasivaikščiojimų po XX amžiaus Vilnių – miestą, kokio jau nebėra. Balto, 2020. 376 psl. 16,45 €
 • Eleonora Violeta Marganavičienė. Slaptoji Vilniaus istorija. Obuolys, 2019. 248 psl. 12,49 €
 • Eleonora Violeta Marganavičienė. Slaptoji Kauno istorija. Obuolys, 2019. 248 psl. 10,49 €

 • Saulelė tekėjo. Tautosakos rinkinys. Sud. Jūratė Liudavičienė. Lucilijus, 2019. 144 psl. 6,50 €
 • Lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos. Sud. Vytautas Steponaitis. Dail. Diana Tomkuvienė. Vilniaus etninės kultūros centras; Raidynėlis, 2019. 224 psl. 12,00 €
 • Lietuvių mįslės. Sud. Aelita Kensminienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 500 psl. 12,99 €
 • Atvažiuoja Kalėdos: Advento-Kalėdų papročiai ir tautosaka (serija „Gyvoji tradicija“). Sud. Nijolė Marcinkevičienė, Jūratė Šemetaitė, Audronė Vakarinienė. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. 855 psl. + 2 CD. 15,00 €
 • Kauno folkloro ansamblis „Gilė“. Gilės Kalėdos. 1 CD. 10,00 €
 • Bronislava Kerbelytė. Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose. Dail. Eglė Liutkaitytė. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. 64 psl. 6,01 €
 • Neatrastas Kretingos kraštas: legendos ir padavimai. Kretingos TIC, 2019. 31 psl. 0,00 €
 • Pranė Dundulienė. Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai. Dail. Albertas Broga. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. 248 psl. 7,63 €
 • Pranė Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Dail. Albertas Broga. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. 320 psl. 5,99 €
 • Gintaras Beresnevičius. Lietuvių religija ir mitologija. Dail. Šarūnas Leonavičius. Tyto alba, 2019. 471 psl. 12,00 €
 • Dalia Bazarienė, Eglė Bazaraitė. Savas margutis. Foto Šarūnė Zurba. Dail. Jonė Miškinytė. Dvi Tylos, 2019. 266 psl. 17,00 €
 • Mano pirmasis sodas. Vad. Marija Liugienė. Dail. Edita Namajūnienė. Vilniaus etninės kultūros centras, 2019. 6,00 €
 • Suverk ir pažink! Vad. Marija Liugienė. Dail. Edita Namajūnienė. Vilniaus etninės kultūros centras, 2019. 6,00 €

 • Įdomiausios kelionės po Lietuvą. TOP 1000 objektų. Sud. Vytautas Kandrotas. Terra Publica, 2019. 384 psl. 17,69 €
 • Po Lietuvą su šeima. Sud. Vytautas Kandrotas. Terra Publica, 2019. 240 psl. 9,99 €
 • Albertas Kazlauskas. Vilniaus gatvės gyvos: atgal į periferiją. Gatvės gyvos, 2019. 304 psl. 18,00 €
 • Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. Kauno naujamiestis: keliautojo žinynas. Keliautojo žinynas, 2019. 168 psl. 9,70 €
 • Kultūrinis šokas (serija „It's Kaunastic“). Kaunas IN, 2019. 1 l. 0,00 €
 • Greta Duobienė, Nerijus Smola, Garliavos bendruomenės vaikai. Garliavos lobių žemėlapis. Garliavos vaikų ir jaunimo užimtumo klubas; Fluxus Labas! Garliava; Kitokia Grafika, 2019. 0,00 €
 • Kristina Sadauskienė. Klaipėda: alternatyvus miesto gidas. Dail. Viktorija Dambrauskaitė, Silva Jankauskaitė. Akademikai, 2019. 288 psl. 14,52 €

 • Selemonas Paltanavičius. Pakalbinti stebuklai. Lietuvos gamtos ir lietuvių įdomybės. Dail. Agnė Beinaravičiūtė. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. 192 psl. 10,90 €
 • Lietuvos saugomos teritorijos: informacinis leidinys-žinynas. Tekstų aut. Rūta Baškytė, Gediminas Raščius, Paulius Kavaliauskas, Tomas Tukačiauskas. Schemų aut. Kristina Jarmalavičienė. Lututė; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 2019. 328 psl. + 1 l.
 • Darius Babelis. Akimirkos, kada sustoja laikas: fotoalbumas. Lututė, 2020. 180 psl. 15,00 €
 • 100 Ignalinos krašto gamtos perlų. Interaktyvi knyga. Sud. Romualdas Barauskas. Lututė, 2019. 152 psl. 18,00 €
 • Renatas Jakaitis. Punios šilas: senųjų girių takais. Interaktyvi knyga. Lututė, 2019. 144 psl. 15,00 €

O jei poros žodžių pasakojimui pritrūko, primenu, kad meškiukų bibliotekoje jau buvo surašytos lietuviškiausios 2018 metų ir 2017 metų knygos.

Lai būna kalbos!