Saulė – dangaus karalienė ir meškiukų globėja

Didžioji Saulė – gyvybės teikėja, mūsų akių šviesa ir valdovė... Kone kiekvienas darželinukas šiandien pasakytų, kad ji tėra milžiniškas liepsnojančių dujų kamuolys. O kaipgi jos mitinis lygmuo? Ar mes sekame vaikams pasakas apie Saulės sodus po auksiniu ąžuolu? Apie jos gražiąsias dukteris ir jų dieviškuosius jaunikius? Apie tai, kaip dieną Saulė vaišina Perkūną obuoliais, o naktį leidžiasi lankyti mūsų mirusių artimųjų? Turbūt ir pačios menkai išmanome tuos išlikusius senųjų mitų trupinėlius, kuriuos surinko ir apie kuriuos mums primena knygos „Saulė – dangaus karalienė“ („Aukso žuvys“, 2023) autorė etnologė Nijolė Laurinkienė.

Ne paslaptis, kad tautinio epo Lietuvoje mes taip ir neužgyvenome, o gal išbarstėme istorijos vingiuose, tad nedaug težinome apie tai, kaip pasaulyje jautėsi mūsų protėviai. Kaip jie žvelgė į gamtos reiškinius, kokiems dievams ar deivėms juos priskyrė, kieno pagalbos prašė. N. Laurinkienė deivės Saulės paros ir metų kelionę, istorijas apie jos gimimą, augimą, vestuves, įkalinimą ir išlaisvinimą atkuria remdamasi ne tik lietuvių, bet ir latvių tautosaka bei mitologija. Latvė ir dailininkė, nupiešusi šią knygą. Anete Bajare-Babčuka, beje, Saulės gyvenimą ir buitį perteikė tiesiog nuostabiai. Gal dėl to, kad latvių tauta išlaikė daugiau prisiminimų apie šių kraštų deives? Tie liaudiški vaizdiniai, simboliai, ornamentai taip lengvai, tarsi savaime įsipynė į vizualų pasakojimą, lyg dailininkei nė nereikėtų tyčia jų ieškoti, tyrinėti, derinti.

Labai smagu, kad knygos vaizdai kuria ne tik dangiškąją mitinių laikų istoriją, bet ir žemišką pasakojimą apie dabar po tuo dangumi gyvenančią mažą mergaitę, jos tėtį ir šunelį. Kaip ir puikiose Kotrynos Zylės knygose, čia dievai ir deivės nėra praeities prisiminimai, jie ir šiandien pasirodo mūsų pasaulyje. Saulė vis dar saugo nuo baubų jaunąją dviratininkę, sušildo besimankštinančius paplūdimyje, šoka švenčiantiems Rasų rytą, parjoja ant devyniaragio elnio tiesiai į miesto aikštę per Kalėdas ir veda mažąją mergaitę už rankos visu metų ratu.

Tekstas, atvirkščiai, skirtingų laikmečių į vieną nesuaudžia ir mitologinių elementų neįpina į literatūrinę pasaką. Tai mokslininkės tekstas. Jis tikslus ir lakoniškas: jokių fantazijų, tik autentiškas protėvių palikimas, suprantamai užrašytas ir paaiškintas mažiesiems skaitytojams. Kokio mažumo? Leidykla savo knygą siūlo tiems, kam jau sukako šešeri. Tai mane šiek tiek stebina. Aš mielai pakviesčiau Saulės istorijas tyrinėti ir tuos kodėlčiukus, kuriems vos treji, ketveri metukai. Jiems turėtų patikti ir pažintinės knygelės formatas, ir smagias detales, savus pasakojimus slepiančios iliustracijos.

Kartais tėvai nerimauja, kad mažieji, dar nedaug teišmanantys apie pasaulį, paklys tarp fantazijų, susipainios tarp to, kas tikra ir kas tėra pramanas. Visgi vaikai turi natūralų imunitetą. Augdami jie tarsi kartoja žmonijos kelią ir prieš įsiliedami į vakarietiško filosofinio mąstymo kultūrą kuo puikiausiai verčiasi su mąstymu mitiniu, leidžiančiu greta sugyventi keliems pasakojimams apie saulę: Saulę-žvaigždę, Saulę-deivę ir kalvio nukaltą metalinį šviesulį, kurį galima įkelti ir nukelti iš dangaus. Tos istorijos tik praturtina mažuosius. Na, o didesnius?

Ką gi, yra čia ko ieškoti ir didesniems. Galbūt jie rimtais veidais tyrinės etnokultūrinį paveldą, stebėsis senų laikų žmonių išmone ir džiaugsis radę komiksų atvartus. Galbūt kažkam tai bus ir pirmoji savarankiškai perskaityta knyga: turinti nedaug teksto, gausiai iliustruota, bet ne „kūdikiška“. Tokia, kokią negėda ir bendraklasiams pirmokams parodyti. O gal knygelę atsivers ir būsimas maginės fantastikos gerbėjas? Kuriam gražuolė Saulė parodys kelią ne tik į Tolkieno ar Lewiso, bet ir į baltiškosios maginės fantastikos pasaulius? Šiaip ar taip, man, jau gerokai peraugusiai skaitytojai, knyga be galo patinka. Kaip smagu būtų, jei paskui ją į lentynas atkeliautų tokio pat formato istorijos apie Žemyną ir Perkūną, Medeiną ir Bangpūtį, kitas dievybes ir mitines būtybes. Juk taip gražu ir sava!

P.S. Ačiū „Aukso žuvims“, nelauktai netikėtai šią grožybę meškiukams atplukdžiusioms. Ir net su autorės autografu! Dovana buvo iš visos širdies ir be jokių įpareigojimų, tad visa, kas čia surašyta, taip pat yra kuo nuoširdžiausia mano nuomonė be jokių reklamos pabarstukų.

P.P.S. Knygos viršelį labai malonu liesti, o nedengtas puslapių popierius leidžia spalvotais pieštukais pieštoms iliustracijoms alsuoti. Tad knyga tokia prašmatni, jog puikiai tinka dovanai.

Apie knygą

  • Nijolė Laurinkienė, Anete Bajāre-Babčuka. Saulė – dangaus karalienė. Dail. Anete Bajāre-Babčuka. Aukso žuvys, 2023. 44 psl. 14,00 €