Lietuviškų knygų iššūkis

Valio! Atostogos! Dabar jau tikrai užteks laiko vasaros skaitymo iššūkiui. Jei apie jį dar negirdėjote, kviečiu pasidomėti ir prisijungti – išties linksma! O kad būtų dar linksmiau, aš jums pasiūlysiu visokių šaunių knygų kiekvienai užduočiai. Beje, šiais metais pirmoji užduotis yra skaityti apie Lietuvą ir visokiausius lietuviškus dalykus. Oi, kaip man tai patinka! Jau pernai, kai bibliotekininkės kvietė skaityti lietuvių autorių knygas, aš nutariau, jog tos knygos turi būti nepaprastos – iki gyvuonies lietuviškos, išryškinančios mūsų kultūrinį savitumą. Taigi, tereikia truputį pataisyti bei papildyti andainykštį sąrašą, ir jis vėl pravers renkantis skaitinius.

Skaitiniai mažiesiems

Yra gražių knygų, kurios pačius mažiausius pipiriukus supažindina su tautiniu paveldu, etnine kultūra. Tik ką daryti su pirmosios užduoties kontroliniu klausimu – prašymu nurodyti, kokios vietovės paminėtos knygoje? Mažutėliams didžioji geografija dar nesuvokiama, tik kambarys, namas, kiemas, gatvė. Jų knygos – to paties mastelio net ir tada, kai aptariami kosminės reikšmės dalykai. Tad iššūkio korčiukėse tektų rašyti „namai po egle“, „sala mariose“, „mėnulis“. O jei norisi konkretesnių vietų, verta rinktis „Lietuvių sakmes“ arba „Tautišką giesmę“.

 • Giedrė Norkūnė, Dalia Bieliūnaitė. Meškutis baltas. G. Norkūnė, 2018. 24 psl.
 • Libertas Klimka, Irena Daukšaitė. Senovės lietuvių dievai ir deivės (serija „Vaivos juosta“). Žara, 2009. 50 psl.
 • Libertas Klimka, Irena Daukšaitė. Mitologinės lietuvių sakmės apie dangų ir žemę (serija „Vaivos juosta“). Žara, 2010. 41 psl.
 • Laimonas Trota, Lina Sasnauskaitė. Tautiška giesmė: įdomybių knyga V. Kudirkos kūrinio motyvais. Tikra knyga, 2016. 24 psl.

Beje, daugiau apie „Meškutį baltą“ ir „Tautišką giesmę“ galima sužinoti meškiukų bibliotekos puslapiuose.

Skaitiniai augesniems

Pernai jau džiaugiausi, kiek daug augesniems skaitytojams sukurta šaunių knygų, kur veikia visokiausios lietuviškos mitinės būtybės. Per metus tų istorijų dar daugiau užderėjo, bet mums su Meškiuku vis dar labiausiai patinka tos pačios:


 • Martynas Vainilaitis. Bruknelė
  Martynas Vainilaitis. Bruknelė: mitologinė pasaka. Dail. Bronius Leonavičius. Vyturys, 1991. 104 psl.
  Martynas Vainilaitis. Bruknelė: mitologinė pasaka. Dail. Irena Žviliuvienė. Margi raštai, 1996. 142 psl.
  Martynas Vainilaitis. Bruknelė: mitologinė pasaka. Dail. Bronius Leonavičius. Kronta, 2010. 104 psl.
 • Gintaras Beresnevičius. Kaukučiai
  Gintaras Beresnevičius. Kaukučiai ir Varinis Šernas. Dail. Lina Dūdaitė. Nieko rimto, 2007. 64 psl.
  Gintaras Beresnevičius. Kaukų šeimynėlė (serija „Žiogams“). Dail. Lina Dūdaitė. Nieko rimto, 2009. 78 psl.
 • Gintarė Adomaitytė. Ryčio ir Vakarės nuotykiai
  Gintarė Adomaitytė. Laumių stalas: Ryčio ir Vakarės nuotykiai. Dail. Aušra Čapskytė. Gimtasis žodis, 2011. 80 psl.
  Gintarė Adomaitytė. Čiobrelių dvaras: Ryčio ir Vakarės nuotykiai. Dail. Aušra Čapskytė. Edukologija, 2013. 80 psl.

Kai kurios iš šių knygų gana sudėtingos, bet kokios puikios! Kiek plačiau apie jas pasakojau, pristatydama anų metų skaitymo iššūkį.

Tiesa, nors M. Vainilaičio, G. Beresnevičiaus, G. Adomaitytės sukurtos istorijos lietuviškos iki paskutinio kablelio, jose ne visada skiriama dėmesio geografiškai tiksliems vietovardžiams. Vis dėlto tai fantazijų ir pasakų Lietuva. Jei šį iššūkį sumanytume paversti geografiniu, praverstų kitas knygų sąrašas, skirtas įsivaizduojamoms mažų ir augesnių meškiukų kelionėms po pasaulį ir Lietuvą.

Skaitiniai dar paaugusiems

Truputį rimtesniems skaitytojams skirtas knygas irgi jau ne kartą šiuose puslapiuose gyriau. Jei įdomu, maloniai kviečiu pasiskaityti apie susitikimą su Kotrynos Zylės prikeltomis mitinėmis būtybėmis ar apie Justino Žilinsko aprašytą baisųjį karą tarp kaukų ir kipšų.

 • Kotryna Zylė. Milžinas mažylis: apie skraidančius ežerus, gyvus akmenis ir kitus dyvus. Aukso žuvys, 2014. 132 psl.
 • Kotryna Zylė. Didžioji būtybių knyga: o kaip šiandien gyvena lietuvių mitiniai padarai ir dievybės? Aukso žuvys, 2016 (2017). 80 psl.
 • Justinas Žilinskas. Kaukas Gugis ir kerų karas. Dail. Gediminas Skyrius. Aukso žuvys, 2017. 320 psl.

Skaitiniai beveik dideliems

Na, o beveik dideliems skaitytojams galima pasiūlyti visai didelę literatūrą, tik kad jie tų pasiūlymų neklausys. Ai, tiek to, vis tiek matomoje vietoje padėkime Gintaro Grajausko „Ereziją“. Nebent nedrąsu jaunuoliams erezijas siūlyti, tada galima paprastesnės nuotykinės literatūros paieškoti. Gal jiems Renatos Šerelytės „Jundos lemtis“ patiks, o gal Romualdo Neimanto pasakojimai apie gintarus ir gintaro keliuose beveik prieš du tūkstančius metų paklydusius drąsuolius. Beje, nustebau atradusi, kad ši apysaka 2002 metais buvo perleista kitu pavadinimu. Antrasis leidimas apipavidalintas mėgėjiškai, užtat žadėtas pataisytas tekstas, nebeliko įvado apie socialistinių respublikų bendrystę. Nė nežinau, kurį dabar rekomenduoti. Nors... Tikriausiai visgi tą, kuris gražiau iliustruotas.

 • Romualdas Neimantas. Gintaro kelias:
  Romualdas Neimantas. Gintaro kelias: istorinė nuotykių apysaka (serija „Žinių pasaulyje“). Dail. Justas Tolvaišis. Šviesa, 1985. 224 psl.
  Romualdas Neimantas. Saulės akmens pėdsakais: istorinė, etnografinė, kelionių ir nuotykių mokslo populiarinimo apysaka iš senovės baltų gyvenimo beveik prieš du tūkstančius metų, antrame mūsų eros amžiuje. Dail. Algirda Karaliūtė. Epaisas, 2002. 305 psl.
 • Skomantas. Jundos lemtis. Dail. Gintaras Jocius. Tvermė, 1997. 157 psl.
 • Gintaras Grajauskas. Erezija. Baltos lankos, 2005. 244 psl.

Ar užteks skaitinių, bičiuliai? Jei ne, kviečiu prisiminti 2017 metais pasirodžiusias knygas apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą. Be to, meškiukų bibliotekoje yra labai paranki žyma: „etninis ugdymas“ – naudokitės į sveikatą!

Aišku, sąrašai ne visagaliai. Štai ir mano vaikis šiai užduočiai išsirinko knygą ne iš sąrašo, bet iš mokyklos bibliotekos:

 • Marius Jakubauskas, Danguolė Kandrotienė et al. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki šių dienų. Sud. Vytautas Kandrotas. Terra publica, 2009 (2012). 35 psl.

Silpnoka, padrika knyga pasitaikė – istoriniai faktai paberti ir suvelti, trūksta konteksto, sąsajų, bet Meškiukas atkakliai kapstosi pirmyn. Sako, įdomu. Tikiuosi, patiks jam ir kitos iššūkiui atrinktos knygos. Aš jų nekantriai laukiu. O jūs jau pabaigėte pirmąją iššūkio knygą?